beats by dre cheap

Bio je u službi svoje porodice

Bio je u službi svoje porodice Muž treba pomoći svojoj ženi, u skladu sa njegovim mogućnostima i odgovarajućim prilikama. Kada je Aiša, radijallahu anha, bila upitana: "Šta je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, radio kada je bio sa svojom porodicom?," odgovorila je: "Bio je u službi svoje porodice, a kada bi nastupilo vrijeme namaza izašao bi na namaz." (Buhari, "El-Feth," 10/476) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio najplemenitije stvorenje, a šio je i krpio svoju odjeću, održavao svoju obuću i krpio je kofe za vodu. Ibn Hadžer kaže: "U ovom hadisu je podsticaj na skromnost, napustanje oholosti i pomaganje svojoj porodici." ("Fethul-bari," 2/191) Onaj ko ima mogućnost da nabavi kućnu pomoćnicu svojoj supruzi - pohvalno je da to učini, shodno šerijatskim propisima, jer je to dobročinstvo, blagost i ljubaznost prema njoj, pa i Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovi ashabi su to činili i to nije kod njih bila nikakva sramota. Uzvišeni Allah kaže: "Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominju." (Prevod značenja, El-Ahzab, 21)

Gospodaru olaksaj i pomogni o Plemeniti
http://biserprosuti.blogger.ba
21/03/2012 15:57